Teameijzenga Logo

Boulderen (klimwand)

Boulderen is een van de zeven verschillende vormen van klimmen. Bij het boulderen worden kleine, maar technisch en fysiek zware stukken van een rots of van een klimmuur beklommen. Er wordt hierbij niet gezekerd, maar vaak wordt er wel gebruik gemaakt van een valmat.

Klimmen wordt door niet-klimmers vaak ervaren als een krachtsport. Dit is niet helemaal onterecht, hoe meer kracht iemand heeft, hoe groter de mogelijkheden zijn om moeilijke routes te beklimmen. Dat iemand sterk is betekent echter nog niet dat hij ook een goede klimmer is.

Vrijwel iedereen is in zijn benen veel sterker dan in zijn armen. We kunnen ons lichaam met onze benen zonder veel problemen heel vaak achter elkaar een stuk in de lucht krijgen (springen), maar we kunnen ons niet zo vaak achter elkaar met de armen en handen  optrekken. Het centrale idee achter de klimtechniek, zoals het boulderen, is dan ook om de armen en de handen zoveel mogelijk te ontlasten, en de benen en de voeten een zo groot mogelijk deel van het werk te laten doen. Het op de juiste manier plaatsen van de voeten is een van de basiselementen van het boulderen.

Natuurlijk heb je kracht nodig om tijdens het boulderen te klimmen, maar coördinatie, evenwicht en lenigheid zijn minstens even belangrijk. Het gebruik van balans (evenwicht) is de belangrijkste basis voor een goede klimtechniek. Wanneer het lichaam tijdens het boulderen niet in balans staat, moet dit worden gecompenseerd met kracht, en dan vooral uit de armen.

Als de balans goed is – je hebt het zwaartepunt van je lichaam boven je standbeen – dan heb je je handen en armen alleen maar nodig voor de balans en niet meer om aan te hangen. Bij het boulderen is een goede warming up vereist, anders kunnen er blessures ontstaan. Door een slechte warming up in combinatie met een slechte klimtechniek ontstaan er vooral hand- en vingerblessures.

Wanneer je eenmaal de basistechniek van het boulderen beheerst kun je heel veel klimspelvormen toepassen. Vooral voor kinderen is het een prachtige vorm van sport, want je kunt routeklimmen, zoektocht en schatzoek spelletjes doen. Ook kun je na-aapspelletjes doen en tilspelletjes.