Teameijzenga Logo

GLI

Gecombineerde leefstijlinterventie
Vanaf 1 januari 2021 start team Eijzenga met gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). De GLI richt zich op het verminderen van overgewicht in combinatie met een gezondere leefstijl. Dit gebeurt door een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en een gedragsverandering. Zowel diëtisten, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches mogen de GLI aanbieden, zij hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd, en voldoen hiermee aan de eisen welke worden gesteld aan de GLI. De GLI wordt (gedeeltelijk) vergoed uit de basisverzekering van de Zorgverzekeraar. Het GLI programma duurt twee jaar, en bestaat uit een basisprogramma en een onderhoudsprogramma. Er wordt in individuele sessies en groepssessies gewerkt.

Om in aanmerking voor het volgen van een GLI programma te komen, moet je een verwijzing van de huisarts of medisch specialist hebben. Verder moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.

  1. Personen met een BMI > 30
  2. Personen met een BMI tussen de 25 en 30 met een buikomvang van 102 cm (mannen) en 88 cm (vrouwen)
  3. Personen met een BM tussen 25 en 30 met een normale buikomvang, maar een verhoogd risico op hart- en vaatziektes of diabetes type II (suikerziekte)

Wanneer u aan een van bovenstaande criteria voldoet, dan worden de individuele sessie bij diëtist, fysiotherapeut of leefstijlcoach vergoed. Met het afsluiten van een abonnement goud kunt u onbeperkt fitnessen en groepslessen volgen.

Wanneer u niet aan bovengenoemde criteria voldoet, maar toch deel wilt nemen, dan kunt u gebruik maken van ons abonnement platina. U volgt dan hetzelfde programma als bij de GLI